Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 5 / 2019
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla
Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu / "Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu" Mayıs 2019 (5)
Using Grade of Recurrent Tumor to Guide Further Therapy While on Bacillus Calmette-Guerin: Low-grade Recurrences Are not Benign
Dergi: European Urology. Oncology 2018 doi:10.1016/j.euo.2018.08.013

İntravezikal BCG tedavisi sonrası nüks eden Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri (KIOMK)’nde radikal sistektomi (RS) kararı her zaman zor olmuştur. Li ve ark.’larının makalesinde bu hasta grubunun ta...
devamını oku...


Impact of potassium citrate vs citric acid on urinary stone risk in calcium phosphate stone formers
Dergi: J Urol. 2018 doi:10.1016/j.juro.2018.07.039

Kalsiyum fosfat (CaP) taşları üriner sistem taşlarının yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır ve bu taşların rekürrensini önlemede güncel kullanılan etkili bir tedavi bulunmamaktadır. CaP taşlar...
devamını oku...


Penile length is preserved after implant surgery
Başlık: İmplant cerrahisi sonrası penil uzunluk korunmaktadır
Dergi: BJU Int. 2018 doi:10.1111/bju.14604

Penil protez implantasyonu (PPI) erektil disfonsiyon (ED) tedavisinde son basamak tedavi seçeneğidir. Penil protez cerrahisinin penis boyu üzerindeki etkisi tartışılmalıdır. Prospektif, çok merkezl...
devamını oku...


Reflux Timing Is a Predictor of Successful Endoscopic Treatment of Vesicoureteral Reflux
Dergi: Urology 2018 doi:10.1016/j.urology.2018.09.034

Amaç: Çalışmada vezikoüreteral reflünün (VUR) endoskopik tedavisinde,  işeme sistoüretrogramlarda(VCUG)  dolma veya işeme esnasında vezikoüreteral reflü ortaya çı...
devamını oku...


Radiotherapy to the primary tumour for newly diagnosed, metastatic prostate cancer (STAMPEDE): a randomized controlled phase 3 trial
Dergi: Lancet. 2018 doi:10.1016/S0140-6736(18)32486-3

Metastatik hastalık varlığında primer tümörün tedavisi hastanın yaşamını uzatabilir mi? Bu sorunun cevabı akciğer, meme ve böbrek kanserleri gibi birçok tümörde bulunmaya çalışılırken, prostat ka...
devamını oku...


Can Urethral Bulking Agents Salvage Failed Slings?
Dergi: Urology 2018 doi:10.1016/j.urology.2018.09.019

Kadınlarda mesane boynu veya üretral (periüretral ya da transüretral) madde enjeksiyonu, stres üriner inkontinans (SÜİ) cerrahisinde uygulanan minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. Mesane ...
devamını oku...


Predicting Renal Function Outcomes After Partial and Radical Nephrectomy
Dergi: Eur Urol. 2018 doi:10.1016/j.eururo.2018.11.021

Giriş: Lokalize renal kitlelere yaklaşımda parsiyel nefrektomi (PN) ile karşılaştırıldığında, radikal nefrektomi (RN)’ nin kansere özgü sağ kalımda üstünlüğünün olmaması ve...
devamını oku...


2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.