Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 1 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma Kurulu


Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu / "Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu" Şubat 2018 (1)
Zero-fragment Nephrolithotomy: A Multi-center Evaluation of Robotic Pyelolithotomy and Nephrolithotomy for Treating Renal Stones
Başlık: Fragmentasyonsuz Nefrolitotomi: Böbrek Taşlarının Tedavisinde Robotik Piyelolitotomi ve Nefrolitotominin Çok Merkezli Değerlendirilmesi
Dergi: Eur Urol. 2017;72:1014-1021. doi:10.1016/j.eururo.2016.10.021

Günümüzde PNL, 2 cm'den büyük böbrek taşlarının tedavisinde standart yöntemdir 2. Böbrek taşı cerrahisinde endoürolojik yöntemlerde başarısız olunması ve aşırı derecede büyük staghorn taşlarda açık...
devamını oku...


Safety and Efficacy of Collagenase Clostridium histolyticum in the Treatment of Acute-Phase Peyronie's Disease
Başlık: Akut Faz Peyronie Hastalığı Tedavisinde Kollejenaz Clostridium Histolyticum’un Güvenilirliği ve Etkinliği
Dergi: J Sex Med. 2017;14:1220-1225, doi:10.1016/j.jsxm.2017.08.008

Peyronie hastalığı korpus kavernozumları çevreleyen tunika albugineada aşırı kollajen birikimi sonucu anormal fibrotik plak oluşumuyla karakterize kronik bir hastalık olup erkeklerin %3-13&r...
devamını oku...


Do transurethral treatments increase the complexity of urethral strictures?
Başlık: Transuretral girişimler uretra darlığının kompleksliğini artırır mı?
Dergi: J Urol. 2018;199:508-514. doi:10.1016/j.juro.2017.08.100

Uretra darlığının tedavisinde kullanılan; uretral dilatasyon, internal uretrotomi, uretral stent yerleştirilmesi gibi uretroplastiye nazaran konservatif sayılabilecek yöntemlerin; en seçilmiş has...
devamını oku...


Clinical comparison of noninvasive urine tests for ruling out recurrent urothelial carcinoma
Dergi: Urol Oncol. 2017;35:531, doi:10.1016/j.urolonc.2017.03.008

Üriner belirteçlerin kasa invaze olmayan mesane kanseri (KİOMK)’nin nükslerinde kullanılması oldukça iyi bir fikir olmakla birlikte; bugüne kadar yüksek sensitivite ve negatif prediktif değe...
devamını oku...


Characteristics Associated With Treatment Response in Women Undergoing OnabotulinumtoxinA and Sacral Neuromodulation for Refractory Urgency Urinary Incontinence
Dergi: J Urol. 2017 October;198(4):890–896. doi:10.1016/j.juro.2017.04.103

Alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde başarıyı öngören faktörleri inceleyen çalışmalar literatürde sınırlıdır. Richter ve ark.’ları, bu çalışmada, daha önce ROSETTA çalışmasında1 el...
devamını oku...


2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.