Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 6 / 2019
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla
Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu / "Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu" Haziran 2019 (6)
Robot-assisted AMS-800 Artificial Urinary Sphincter Bladder Neck Implantation in Female Patients with Stress Urinary Incontinence
Dergi: Eur Urol. 2019 doi:10.1016/j.eururo.2018.07.036

İntrensek sfinkter yetmezliği (İSD) olan ağır stres üriner inkontinanslı (SUİ) erkeklerde altın standart olarak kabul edilen artifisyel üriner sfinkter (AUS) implantasyonu kadınlarda geni...
devamını oku...


Impact of Subinguinal Varicocelectomy on Serum Testosterone to Estradiol Ratio in Male Patients With Infertility
Dergi: Urology. 2018 doi:10.1016/j.urology.2018.03.039

Çalışmada yazarlar varikoselin kendisi ve varikosel tedavisinin serum testosteron ve testosteron/östradiol düzeylerine etkisini araştırdılar. Bu amaçla 135 erkek 3 gruba bölündü: Varikoselektomi gr...
devamını oku...


Symptom relief and anejaculation after aquablation or transurethral resection of the prostate: subgroup analysis from a blinded randomized trial.
Dergi: BJU Int. 2019 doi:10.1111/bju.14426

Aquablasyon, BPH’ya bağlı AÜSS tedavisi için tanımlanmış yeni bir tedavi yöntemidir ve prostat dokusunun, önceden planlanmış bir rezeksiyon alanı için robotik destekli water-jet enerji kullanılarak...
devamını oku...


End-to-side Somatic-to-autonomic Nerve Grafting to Restore Erectile Function and Improve Quality of Life After Radical Prostatectomy
Dergi: Eur Urol. 2019 doi:10.1016/j.eururo.2019.03.036

Prostat kanseri, erkeklerde en sık tanı konan kanser olup, özellikle lokalize hastalıkta radikal prostatektomi (RP) ön planda olan bir tedavi modelidir. Ancak onkolojik tedavi etkinliğine rağmen,...
devamını oku...


2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.