Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 4 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla
Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu / "Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu" Nisan 2018 (4)
Super-mini percutaneous nephrolithotomy (SMP) versus retrograde intrarenal surgery for the treatment of 1-2 cm lower-pole renal calculi: an international multicenter randomized controlled trial
Dergi: BJU Int. 2018 doi:10.1111/bju.14427

Yapılan çalışmada  1-2 cm aralığındaki alt pol yerleşimli semptomatik taşların tedavisinde süper mini perkütan nefrolitotomi ile (SMP) ile retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) yöntemlerinin etkinl...
devamını oku...


Retzius-sparing robot-assisted radical prostatectomy using the Revo-i robotic surgical system: surgical technique and results of the first human trial.
Başlık: Revo-i robotik cerrahi sistemi ile Retzius-koruyucu radikal prostatektomi: İlk insan çalışmasında cerrahi teknik ve sonuçlar
Dergi: BJU Int. 2018 doi:10.1111/bju.14245

Bu çalışmada, Revo-i isimli yeni geliştirilen bir robotik cerrahi sistem prostat kanseri tedavisinde ilk defa insanlarda radikal prostatektomi operasyonunda kullanılarak etkinlik ve güvenlik ara...
devamını oku...


2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.