Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 3 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla
Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu / "Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu" Mart 2018 (3)
Patient Compliance with Maintenance Intravesical Therapy for Non-Muscle Invasive Bladder Cancer
Dergi: Urology. 2018 doi:10.1016/j.urology.2018.04.039

Çalışmada kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde farklı intravezikal tedavi şemalarına devamlılığın değerlendirmesi amaçlanmıştır.  İntravezikal tedavilere devamlılığın güçlüğünden hareketle, ...
devamını oku...


Nerve growth factor levels are associated with overactive bladder symptoms and long-term treatment outcome after transurethral resection of the prostate in patients with benign prostate hyperplasia
Dergi: J Urol 2018 doi:10.1016/j.juro.2018.03.130

Çalışmada TURP sonrası BPH'li hastalarda idrar sinir büyüme faktörü (NGF) düzeylerindeki değişimler ve NGF ile aşırı aktif mesane semptom skorları (AAMSS) değişimleri arasındaki ilişki araştırıl...
devamını oku...


Robotic Ureteral Reconstruction Using Buccal Mucosa Grafts: A Multi-institutional Experience
Başlık: Bukkal Mukoza Grefti Kullanılarak Yapılan Robotik Üreteral Rekonstruksiyon: Çok Merkezli Deneyim
Dergi: Eur Urol. 2017 doi:10.1016/j.eururo.2017.11.015

Bu çalışmada proksimal ve mid üreteral üreter darlıklarının cerrahi tedavisinde, özellikle de uzun segment ya da multifokal üreter darlıkların veya başarısız piyeloplasti olgularının tedavisinde ...
devamını oku...


Three dimensional texture analysis with machine learning provides incremental predictive information for successful shock wave lithotripsy in patients with kidney stones
Dergi: The Journal of Urology doi:10.1016/j.juro.2018.04.059

Böbrek taşı olan hastalarda makine öğrenimi ile üç boyutlu doku analizi başarılı şok dalga tedavisi için tahmin bilgisini arttırır.

Yazarlar, böbrek taşı olan hastalarda SWL başarısını ...
devamını oku...


2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.