Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 2 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla
Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu / "Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu" Şubat 2018 (2)
Robot-assisted Kidney Transplantation: The European Experience
Dergi: Eur Urol. 2018 doi:10.1016/j.eururo.2017.08.028

Böbrek nakli (BN), gerek daha uzun sağkalım gerekse de daha iyi hayat kalitesi sunması nedeniyle, son dönem renal yetersizliği (SDBY) tedavisinin hemodiyaliz ile karşılaştırıldığında, tercih edi...
devamını oku...


Anterior Urethroplasty Using a New Tissue Engineered Oral Mucosa Graft: Surgical Techniques and Outcomes
Başlık: Yeni Doku Mühendisliği ile Oral Mukoza Greft Kullanarak Anterior Uretroplasti: Cerrahi Teknik ve Sonuçlar
Dergi: J Urol. 2018 Mar 27 doi:10.1016/j.juro.2018.02.3102

Uretroplasti cerrahisinde penis derisi, skrotal deri, oral mukoza, mesane ve kolon mukozası greftleme için kullanılmıştır. Bunlardan oral mukoza en fazla kullanılan greft olmuştur. Doğal oral mu...
devamını oku...


Mri-Targeted or Standard Biopsy for Prostate-Cancer Diagnosis
Başlık: Prostat Kanseri Tanısında Mr Hedefli Biyopsi mi Standart Biyopsi mi?
Dergi: Nejm March 19, 2018 doi:10.1056/NEJMoa1801993

Önemsiz kanser yakalama oranını azaltarak gereksiz tedavi ve yan etkilerini önlemek, ya da tedavi edilmeseler bile bu gruptaki hastalara masraflı ve anksiyeteye neden olacak aktif izlem  uygu...
devamını oku...


Feasibility and Safety of Ultrasonography Guidance and Flank Position During Percutaneous Nephrolithotomy
Dergi: J Urol. 2018 Mar 1 doi:10.1016/j.juro.2018.02.074

Perkütan nefrolitotomi, özellikle büyük ve komplike böbrek taşlarının tedavisinde standart tedavi olmasına rağmen tekniğin detayları üzerinde araştırmalar devam etmektedir. Uzun yıllar pron pozi...
devamını oku...


Nephrometry score matched robotic vs. laparoscopic vs. open partial nephrectomy
Dergi: J Robot Surg. 2018 Mar 19 doi:10.1007/s11701-018-0801-x

Görüntülemedeki gelişmeler sayesinde tanı konulan renal kitlelerin birçoğu küçük boyutlardadır ve cerrahi tekniklerin gelişmesi ile de minimal invazif girişimler daha fazla uygulanmaya başlamışt...
devamını oku...


Effect of varicocelectomy and/or mast cells stabilizer on sperm DNA fragmentation in infertile patients with varicocele
Dergi: Andrology. 2018 Jan;6(1):146-150, doi:10.1111/andr.12445

Yazarlar çalışmalarında artmış sperm DNA hasarı (DFI>30) ve klinik varikosele sahip 120 infertil erkeği 3 gruba ayırarak birinci gruba sadece subinguinal mikrocerrahi varikoselektomi, ikinci g...
devamını oku...


WATER: A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial of Aquablation vs Transurethral Resection of the Prostate in Benign Prostatic Hyperplasia.
Başlık: İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisinde Aquablasyon ve TUR-P Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Çift kör, Randomize Kontrollü Çalışma
Dergi: J Urol. 2018 doi:10.1016/j.juro.2017.12.065

Benign prostat hiperplazisi (BPH) sıklıkla orta yaş üstü erkekleri etkileyen bir durumdur. BPH’ ın cerrahi tedavisinde birçok farklı prosedür uygulanmaktadır (1).Transüre...
devamını oku...


2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.