Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 2 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla

<< geri

Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu - Feasibility and Safety of Ultrasonography Guidance and Flank Position During Percutaneous Nephrolithotomy (Inanloo SH, Yahyazadeh SR, Rashidi S, Amini E, Nowroozi MR, Ayayti M, Jamshidian H, Nikoobakht MR, Aghamir SMK, Hemmatian O, Momeni SA.)Dergi: J Urol. 2018 Mar 1 doi:10.1016/j.juro.2018.02.074

Feasibility and Safety of Ultrasonography Guidance and Flank Position During Percutaneous Nephrolithotomy
Inanloo SH, Yahyazadeh SR, Rashidi S, Amini E, Nowroozi MR, Ayayti M, Jamshidian H, Nikoobakht MR, Aghamir SMK, Hemmatian O, Momeni SA.

Özet

https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29477722

Doç. Dr. Emrah Yürük

Perkütan nefrolitotomi, özellikle büyük ve komplike böbrek taşlarının tedavisinde standart tedavi olmasına rağmen tekniğin detayları üzerinde araştırmalar devam etmektedir. Uzun yıllar pron pozisyonunda ve floroskopi kılavuzluğunda gerçekleştirilen böbrek girişi radyasyona bağlı çekinceler nedeniyle çeşitli modifikasyonlara uğramıştır. Yazarlar bu çalışmada böbreğe perkütan girişin ultrasonografi eşliğinde flank pozisyonunda yapılmasının uygulanabilirliğini, etkinliğini ve güvenilirliğini araştırmışlardır. Toplamda 603 hastada işlem ultrasonografi ile gerçekleştirilirken sadece bir hastada böbreğe giriş sağlanamamıştır. Tam taşsızlık %87,7 hastada sağlanırken rezidüel taş saptanan 74 (%12,3) hasta beden dışı şok dalga litotripsisi ile tedavi edilmiştir. Komplikasyonların Clavien-Dindo sınıflamasına göre verildiği çalışmada 3. derece komplikasyon oranı %2,8 ve kan transfüzyon oranı %7,1 olarak bildirilmiştir. Yazarlar, bu bulgular ışığında flank pozisyonda ultrasonografi eşliğinde perkütan nefrolitotominin taş yükü, renal anomali ve vücut yapısından bağımsız olarak her hastada güvenle ve başarılı bir şekilde uygulanabileceğini öne sürmektedir.
Hem sağlık personelini hem de hastaları radyasyonun zararlı etkilerinden korumak için alınan tüm önlemlere rağmen radyasyona bağlı komplikasyon riski hala devam etmektedir (1). Bu amaçla son yıllarda daha çok sayıda merkez böbreğe giriş için ultrason kılavuzluğunu tercih etmektedir. Ultrason eşliğinde giriş ayrıca cerraha pozisyon tercihinde de bir serbestlik sağlamaktadır. Başlangıçta tarif edilen standart pozisyon olsa da son yıllarda pron pozisyona alternatif pozisyonlar üzerinde çok sayıda makale yayınlanmaktadır. Ancak yapılan metaanalizlerde bir pozisyonun diğerine olan üstünlüğü gösterilebilmiş değildir (2,3). Supin pozisyonun operasyon süresini kısalttığına dair kanıt da bulunmamaktadır. Supin pozisyon için mevcut kanıtlar ışığında tek avantajın eş zamanlı fleksibl aletlerle böbreğe retrograd erişim imkanı sağlaması olduğunu söyleyebiliriz (4). Ultrasonografik giriş radyasyonsuz olması ve gerçek zamanlı görüntü sağlaması nedeniyle büyük avantaj sağlarken, yazarların flank pozisyona imkan vermesi yönünde ortaya koyduğu faydaları destekleyecek karşılaştırmalı çalışmalar eksiktir ve makalede bunu destekleyecek bulgular bulunmamaktadır.
Sonuç olarak, ultrasonografi eşliğinde böbreğe giriş perkütan nefrolitotomi esnasında radyasyona bağlı komplikasyon riskini düşürmede en etkili yöntemdir. Ancak günümüzde bir pozisyonun diğer pozisyona üstünlüğünü gösteren bilimsel bir kanıt yoktur.
Referanslar:

  1. Lipkin, M. E., Preminger, G. M.: Risk reduction strategy for radiation exposure during percutaneous nephrolithotomy. Curr Opin Urol 2012; 22: 139.
  2. Mak, D.K., et al. What is better in percutaneous nephrolithotomy - Prone or supine? A systematic review. Arab J Urol 2016; 14: 101.
  3. Yuan, D., et al. Supine Versus Prone Position in Percutaneous Nephrolithotomy for Kidney Calculi: A Meta-Analysis. J Endourol 2016; 30: 754.
  4. Cracco, C.M., et al. ECIRS (Endoscopic Combined Intrarenal Surgery) in the Galdakao-modified supine Valdivia position: a new life for percutaneous surgery? World J Urol 2011; 29: 821.


<< geri

2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.