Ana Sayfa       English

Türk Üroloji DergisiTURKISH JOURNAL OF UROLOGY
Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.


BAŞKANIN MESAJI
Değerli meslektaşlarım,

Üroloji Hemşireleri Derneği bu yıl üçüncü yaşını kutluyor, Yönetim Kurulu adına sizlere merhaba demekten mutluluk duymaktayım.

Geçen üç yılda Derneğimiz azımsanmayacak düzeyde olumlu gelişmeleri yaşadı. Türk Üroloji Derneği'nin eski başkanları Dr. Öner ve Dr. Esen'in destekleriyle iki Ulusal Üroloji Kongresi sırasında biz de Dernek olarak Üroloji Hemşireliği Kongresini gerçekleştirmiş olduk, kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. Yanı sıra "Stoma Bakımı" adlı iki günlük bilimsel etkinliğimizi tamamladık.

Şimdi de, Türk Üroloji Derneği'nin yeni başkanı Dr. Kadıoğlu'nun sağladığı çok önemli destekle bu yıl yapılacak olan bilimsel toplantıları sizinle paylaşmak istiyorum. "Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Günleri" içinde Üroloji Hemşireleri Derneği oturumlarının ilki Aydın'da yapıldı. Daha sonra diğer illerde de bu oturumlar yapılacaktır. Ayrıca Derneğimize sağladığı akademik, lojistik ve sosyal destekleri nedeniyle Dernek Başkanı nezdinde Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz.

Geçmişten günümüze hemşireliğin amacı yüzyıllarca aynı kalmasına karşın bilim ve teknoloji alanındaki değişimler, toplumsal dinamikler, sağlık bakım gereksinimleri ve sağlık politikaları değişirken hemşireliğin kapsam ve niteliği de bu değişimlerden etkilenmiş, yeni roller ve işlevler üstlenmiştir. Özellikle, gelişmiş ülkelerde profesyonel hemşirelik uygulamalarında hemşirelerin bağımsız olarak karar alabildikleri yeni alanlar gelişmekte, hemşirelik rolleri giderek değişmekte, genişlemektedir. Bu büyük değişim hızına ayak uydurmada ve dünyadaki gelişmeleri izlemek için Derneğimizin öncelikli hedefi, ülkemizdeki Üroloji Hemşirelerinin Derneğimize üye olmalarını sağlamaktır.

Tüm etkinliklerimizde bir arada olmayı amaçlıyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.


Nevin KANAN
Üroloji Hemşireleri Derneği
BaşkanıBilimsel Etkinlikler
AUA

TÜYK 9. Dönem Sınava Hazırlık Kursu ve Sınavı

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı


İstanbul Üniversitesi Kongre Tıp Merkezi
8 Haziran 2013

Derin İnfiltratif Endometriozis Sempozyumu

3. İstanbul Ürolitiyazis Günleri


Green Park Bostancı Hotel İstanbul/Türkiye
7 Aralık 2013

Hinman'ın Ürolojik Cerrahi Atlası

3. Pediyatrik Ürolitiyazis Kursu


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul
7-8 Şubat 2014

Büyük Üroloji Buluşması


Antalya
31Ekim-03Kasım 2013

ESUR 2013


İstanbul - Turkey
September 18-19

2nd Ankara Robotic Urology Symposium and Course


Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine
7-9 Haziran 2013

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. 18/2 34382 Şişli - İstanbul
Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62 Faks: (212) 233 98 04 E-posta: uroloji_hemsireleri_dernegi@yahoo.com.tr

ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ