Ana Sayfa       English

Türk Üroloji DergisiTURKISH JOURNAL OF UROLOGY
Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.


DERNEK ÜYELİK KOŞULLARI VE ÜYELİK FORMU

Madde 3.


 1. Asli üyeler
  Üroloji hemşiresi olarak çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen kişiler üye olabilir. Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü kişiler, derneğin asli üyelerini oluştururlar. Yalnız asli üyeler Şubelerin ve Merkezin Yönetim, Denetim, ve idari veya bilimsel kurullarına seçilebilir ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy haklarına sahiptirler. Üyelikleri için giriş ödentisi ve yıllık ödenti öderler.


 2. Fahri üyeler
  Yurtiçi ve dışı çalışmalarıyla Üroloji hemşireliği alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş kişiler, bu konuya ilgi duyan konuyla ilgili mesleklere sahip kişiler olabilir. Merkez veya Şube Yönetim Kurullarının önerileri üzerine Merkez Yönetim Kurulu'nca Merkez Genel Kurulu'na sunulur ve Merkez Genel Kurulu'nca seçilirler. Fahri üyeler ödenti ödemek zorunda değildirler.

 3. Onur üyeleri
  Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde derneğe maddi ve manevi olarak büyük yardımlarda bulunmuş ve derneğe üyelikleri dernek için şeref ve büyük kazanç sağlayacak vasıfta kişilerdir. Yönetim Kurulu kararları ile onursal üye kabul edilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi aidat ödeme gibi sorumlulukları yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmemektedir.


 4. Kurumsal üyelikler
  Dernek, eğitim, araştırma ve geliştirme amacını gerçekleştirme gayesiyle, ve bu amacın gerçekleşmesinde önemli maddi\manevi yardımları bulunanları kurumsal üye olarak alabilir.


Üroloji Hemşireleri Derneği Üyelik Başvurusu için gerekli bilgiler
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 3 Adet Fotoğraf
 • Üyelik Formu "Doldurulmuş"
 • Üyelik Aidatı Banka Dekontu "Banka dekontunda derneğe başvuru yapan kişinin adı, soyadı yazılı olmalıdır."
 • Tüm belgeler tamamlandıktan sonra İletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.Üyelik Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilimsel Etkinlikler
AUA

TÜYK 9. Dönem Sınava Hazırlık Kursu ve Sınavı

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı


İstanbul Üniversitesi Kongre Tıp Merkezi
8 Haziran 2013

Derin İnfiltratif Endometriozis Sempozyumu

3. İstanbul Ürolitiyazis Günleri


Green Park Bostancı Hotel İstanbul/Türkiye
7 Aralık 2013

Hinman'ın Ürolojik Cerrahi Atlası

3. Pediyatrik Ürolitiyazis Kursu


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul
7-8 Şubat 2014

Büyük Üroloji Buluşması


Antalya
31Ekim-03Kasım 2013

ESUR 2013


İstanbul - Turkey
September 18-19

2nd Ankara Robotic Urology Symposium and Course


Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine
7-9 Haziran 2013

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. 18/2 34382 Şişli - İstanbul
Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62 Faks: (212) 233 98 04 E-posta: uroloji_hemsireleri_dernegi@yahoo.com.tr

ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ