Ana Sayfa       English

Türk Üroloji DergisiTURKISH JOURNAL OF UROLOGY
Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.


2006-2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan

Prof. Dr. Nevin Kanan
nevkanan@yahoo.com

Prof. Dr. Nevin Kanan, 1952 İstanbul doğumlu olup, 1975 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. Ameliyathane hemşiresi ve Chichago'da "staff nurse" olarak mesleki deneyimlerinin yanı sıra 1979'dan bu yana Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'nda akademik kariyerini, 2006'dan bu yana da üroloji hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre etkinliklerini sürdürmektedir.
Başkan Yardımcısı

Yard. Doç. Dr. Ayfer Özbaş
ayferozbas@hotmail.com / ayfer@istanbul.edu.tr 

İstanbul'da doğan Yard. Doç. Dr. Ayfer Özbaş, 1986 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra, İstanbul Tıp Fakültesi'nde cerrahi hemşiresi, Üroloji Anabilimdalı'nda baş hemşire olarak devam ettiği görevini, 1991 yılından bu yana, mezun olduğu okulda eğitmen olarak sürdürmektedir. 1997 yılında "Temiz Aralıklı Kateterizasyon Uygulanan Çocuklarda Üriner Komplikasyonların Engellenmesinde Eğitimin Etkisi"sini incelediği tezi ile doktorasını bitirmiştir. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarının yanı sıra, 2006 yılında derneğimizde kurucu üye olarak başladığı görevini, başkan yardımcısı olarak sürdürmektedir.Dernek Sekreteri

Keziban Demirgöz Aras  
kdemirgoz@hotmail.com

1993 yılında mezuniyetini takiben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı'nda başladığı servis hemşireliği görevini halen sürdürmektedir. 2005 sağlık kurumları işletmeciliği ve 2007 Anadolu Üniversitesi İşletme lisansını tamamlamıştır.Mali Sekreter

Nermin Bakıcı

1976 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun olup mesleki yaşamını Dermatoloji Kliniği'nde servis hemşiresi ve Hemşirelik Müdürlüğü'nde süpervizör olarak sürdürmüştür. 1991 yılından bu yana da İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı'nda başhemşire olarak görevine devam etmektedir.
Yard. Doç. Dr. Ergül Aslan
ergul34tr@hotmail.com  / e.aslan@istanbul.edu.tr

1971 yılı Samsun doğumlu olup, yoğun bir hemşirelik eğitimi ve mesleki deneyim sonrası, 1999 yılından bu yana görevini İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'nda sürdürmektedir. Uluslararası ve ulusal bir çok mesleki örgütte üyeliği bulunup, "Üriner şikayetleri olan kadınlarda mesane eğitimi ve kegel egzersizlerinin etkinliği"ni incelediği doktora tezinin yanı sıra derneğimiz yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.
Bilimsel Etkinlikler
AUA

TÜYK 9. Dönem Sınava Hazırlık Kursu ve Sınavı

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı


İstanbul Üniversitesi Kongre Tıp Merkezi
8 Haziran 2013

Derin İnfiltratif Endometriozis Sempozyumu

3. İstanbul Ürolitiyazis Günleri


Green Park Bostancı Hotel İstanbul/Türkiye
7 Aralık 2013

Hinman'ın Ürolojik Cerrahi Atlası

3. Pediyatrik Ürolitiyazis Kursu


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul
7-8 Şubat 2014

Büyük Üroloji Buluşması


Antalya
31Ekim-03Kasım 2013

ESUR 2013


İstanbul - Turkey
September 18-19

2nd Ankara Robotic Urology Symposium and Course


Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine
7-9 Haziran 2013

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. 18/2 34382 Şişli - İstanbul
Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62 Faks: (212) 233 98 04 E-posta: uroloji_hemsireleri_dernegi@yahoo.com.tr

ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ