Ana Sayfa       English

Türk Üroloji DergisiTURKISH JOURNAL OF UROLOGY
Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.


2018-2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan

Prof. Dr. Ayfer ÖZBAŞ
ayfer@istanbul.edu.tr / ayferozbas@hotmail.com

İsonra, İstanbul Tıp Fakültesi'nde cerrahi hemşiresi, Üroloji Anabilimdalı'nda başhemşire olarak devam ettiği görevini, 1991 yılından bu yana, mezun olduğu okulda öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. 1997 yılında "Temiz Aralıklı Kateterizasyon Uygulanan Çocuklarda Üriner Komplikasyonların Engellenmesinde Eğitimin Etkisi"sini incelediği tezi ile doktorasını bitirmiştir. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarının yanı sıra, 2006 yılında derneğimizde kurucu üye olarak başladığı görevini, başkan olarak sürdürmektedir.
Dernek Sekreteri

Yeliz ÇULHA
yeliz.culha@istanbul.edu.tr

İstanbul’da doğan Yeliz Çulha, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi ve Üroloji Servisi’nde hemşire olarak devam ettiği görevini 2016 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak sürdürmektedir. 2018 yılında başladığı doktora eğitimi devam etmektedir. 2018 yılından itibaren derneğimizde yönetim kurulu üyesi (sekreter) olarak görevini sürdürmektedir.Mali Sekreter (Sayman)

Elif GEZGİNCİ
el_gez@hotmail.com
Üye

Ezgi SEYHAN AK  
esqii_11@windowslive.comÜye

İnci KAVLU  
nckavlu@gmail.comÜye

Nilüfer ÇETİN
nilüfer.esenturk@gmail.comÜye

Vildan GÖKÇE  
vildan.gokce@acibadem.comBilimsel Etkinlikler
AUA

TÜYK 9. Dönem Sınava Hazırlık Kursu ve Sınavı

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı


İstanbul Üniversitesi Kongre Tıp Merkezi
8 Haziran 2013

Derin İnfiltratif Endometriozis Sempozyumu

3. İstanbul Ürolitiyazis Günleri


Green Park Bostancı Hotel İstanbul/Türkiye
7 Aralık 2013

Hinman'ın Ürolojik Cerrahi Atlası

3. Pediyatrik Ürolitiyazis Kursu


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul
7-8 Şubat 2014

Büyük Üroloji Buluşması


Antalya
31Ekim-03Kasım 2013

ESUR 2013


İstanbul - Turkey
September 18-19

2nd Ankara Robotic Urology Symposium and Course


Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine
7-9 Haziran 2013

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. 18/2 34382 Şişli - İstanbul
Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62 Faks: (212) 233 98 04 E-posta: uroloji_hemsireleri_dernegi@yahoo.com.tr

ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ