Tüzük

BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1

Derneğin adı TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ (TÜD)'dir. Derneğin Genel merkezi İstanbul’dadır. Gerekli görülen hallerde şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI
MADDE 2

Dernek üroloji uzmanları ve üroloji asistanlarının; ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.
Derneğin amacı; mezuniyet öncesi eğitim, uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile mesleki gelişimi hedefleyerek, bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik edip, destekleyerek; çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak ve yanı sıra ülke düzeyinde standartlar ve sağlık politikaları oluşturarak en etkin korumayı vetedaviyi sağlamaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik değerleri dikkate alır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ
MADDE 3

A- Mesleki
a) Her üyenin mesleki yeterliliğini daha da geliştirmek için üyeleri arasında bilgi, deneyim ve düşünce değişimine olanak hazırlamak ve üyeleri arasında dayanışma sağlayarak mesleğin saygınlığını yükseltmek.
b) Üyelerinin mesleki haklarını ve çıkarlarını korumak ve mesleğe ilişkin her türlü olumsuzluklara karşı yasalar çerçevesinde, yargı organları, yasama ve yürütme kademeleri nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, sözcülük etmek, gerekirse dava açmak.
c) Üroloji ile ilgili tıp uzmanlık dallarındaki meslek mensupları arasında çıkabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesinde uzlaştırıcı rol oynamak.
d) Üyeleri arasında bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çeşitli çalışma ve görev grupları oluşturmak,
e) Gerektiğinde hükümet, meslek örgütleri, sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleriyle, kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak, gerektiğinde güçbirliği ve işbirliği yapmak.
f) Üroloji biliminin gelişmesine katkıda bulunacaklara tıbbi cihaz, makine ve malzemeleri satın alarak ya da bağış yoluyla temin ederek, maddi ve manevi yardımları sağlamak.
g) Ülkenin değişik bölge ve/veya kentlerinde şubeler ve yurtdışında temsilcilikler açmak.
h) Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler düzenlemek, dayanışma sandıkları kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.)

Tüzüğün tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: uroturk@uroturk.org.tr
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale