Ana Sayfa       English

Türk Üroloji DergisiTURKISH JOURNAL OF UROLOGY
Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.


2018-2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan

Prof. Dr. Ayfer ÖZBAŞ
[email protected] / [email protected]

İsonra, İstanbul Tıp Fakültesi'nde cerrahi hemşiresi, Üroloji Anabilimdalı'nda başhemşire olarak devam ettiği görevini, 1991 yılından bu yana, mezun olduğu okulda öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. 1997 yılında "Temiz Aralıklı Kateterizasyon Uygulanan Çocuklarda Üriner Komplikasyonların Engellenmesinde Eğitimin Etkisi"sini incelediği tezi ile doktorasını bitirmiştir. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarının yanı sıra, 2006 yılında derneğimizde kurucu üye olarak başladığı görevini, başkan olarak sürdürmektedir.
Dernek Sekreteri

Yeliz ÇULHA
[email protected]

İstanbul’da doğan Yeliz Çulha, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi ve Üroloji Servisi’nde hemşire olarak devam ettiği görevini 2016 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak sürdürmektedir. 2018 yılında başladığı doktora eğitimi devam etmektedir. 2018 yılından itibaren derneğimizde yönetim kurulu üyesi (sekreter) olarak görevini sürdürmektedir.Mali Sekreter (Sayman)

Elif GEZGİNCİ
[email protected]
Üye

Ezgi SEYHAN AK  
[email protected]Üye

İnci KAVLU  
[email protected]Üye

Nilüfer ÇETİN
nilü[email protected]Üye

Vildan GÖKÇE  
[email protected]Bilimsel Etkinlikler

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. 18/2 34382 Şişli - İstanbul
Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62 Faks: (212) 233 98 04 E-posta: [email protected]

ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ