Ege Şubesi

TÜD Ege Şubesi Olağan Genel Kurulu

Türk Üroloji Derneği’nin Değerli Delegeleri,

Türk Üroloji Derneği’nin  Ege Şubesi Olağan Genel Kurulu 20 Eylül 2016 Salı günü saat 19:30 ’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalında aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Eylül  2016 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Saygılarımızla,

Dr. Ahmet Barış Altay                             
Dr. Bilal Gümüş                                     
Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu adına

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi,
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu ve mali bilançonun okunması ve tartışılması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı aklanması,
  6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
  7. Yönetim Kuruluna (2015-2017) taşınır ve taşınmaz mal alım satımı için yetki verilmesi,
  8. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurul üyelerinin seçimi
  9. Dilekler ve kapanış.


ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale