Tarihçe

Türk ürolojisinin temeli 1909 yılında atılmıştır. Fakat asıl benliğine 1923 yılından sonra, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren kavuşmuştur. Genç Türk ürolojisi 1933 yılında bir cemiyet halinde bir araya gelmek ve bir varlık olduğunu belirtmek için kurulmuştur. Bilindiği gibi ürolojik konular uzun zaman cerrahi branşların içinde değerlendirilmiştir. Fakat ürolojinin kendine has bazı özellikleri ve farklı cerrahisi, hızla ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul ettirilmiş, İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde birer üroloji kürsüsü, daha sonra da Vakıf Gureba Hastanesi ve diğer devlet hastanelerinde birer üroloji kliniği kurulmuştur.

Üroloji adının yayılması için canla başla çalışan ürologlar bir araya gelip bir dernek kurulmasını, bir yayın organı çıkarmayı ve Türk ürolojisinin adını bütün dünyaya duyurmayı arzuluyorlardı. Bu cümleden olmak üzere 3512 sayılı cemiyetler kanunu A maddesine dayanarak 23 Ocak 1933 yılında İstanbul'da bulunan 14 ürolog bir araya gelerek TÜRK ÜROLOJİ CEMİYETİ'ni kurmuştur. Cemiyetin kurucu üyeleri alfabetik sırayla:

Ali Eşref Gürsel, Bahattin Lütfi Varnalı, Besim Eneren, Behçet Sabit Erduran, Fevzi Taner, Fuat Hamid Bayer, Fuat Kamil Beksan, Hakkı Rüştü Hasip, İhsan Arif Derman, Mehmet Ali Oma, Saim Ahmet Erkun, Suphi Şenses, Veli Canidis'dir. Bu 14 kurucu üye ilk yönetim kurulunu seçmiştir.

hbspc sitesini destekliyoruz hbspc bahis siteleri

1939 yılında derneğin tüzüğünün bazı maddeleri değiştirilmiştir. Üye sayısı 30'a ulaşmıştır. İlk yönetimi kurulu; Başkan Behçet Sabit Erduran, 2. Başkan Fuat Kamil Beksan, Genel Sekreter Ali Eşref Gürsel, Sayman Bahattin Lütfi Varnalı, Oturum Sekreteri Fuat Hamid Bayer'den oluşmuştur.

Dernek Başkanları:
 

Çalışma Yılı Başkan
1933-1936 Behçet Sabit Erduran
1936-1939 Bahattin Lütfi Varnalı
1939 İhsan Arif Derman
1940 Orhan Lütfi Somer
1946 Fuat Kamil Beksan
1947-1948 Ali Eşref Gürsel
1949 Fevzi Taner
1950-1952 Muammer Nuri Günver
1953-1957 Bahattin Lütfi Varnalı
1958 Behçet Sabit Erduran
1959 Gıyas Korkud
1960-1967 Muammer Nuri Günver
1968 Gıyas Korkud
1969-1981 Cafer Yıldıran
1982-2000 Sedat Tellaloğlu
2001-2004 Vural Solok
2004-2006 Armağan Öner
2006-2008 Tarık Esen
2008-2010 Ateş Kadıoğlu
2010-2011 Bülent Semerci
2011-2013 Ateş Kadıoğlu
2013-2015 Bülent Semerci
2015-2017 Önder Yaman
2017-2018 Cankon Germiyanoğlu
2018-2019 Hakan Kılıçarslan

Dernek üye sayısı 1933'de 14 üye, 1937'de 30 üye, 1975'de 82 üye, 1977'de 103, 1978'de 128, 2006’da 1100 ve 2011’de üye sayımız 1580’e varmıştır. Derneğin tüzüğü 1939'da değiştirilmiş ve 1630 sayılı kanun nedeniyle 1973 yılında tüzük yeniden yazılmıştır. 1975'de Derneğin adı 'Türk Üroloji Derneği' olarak değiştirilmiştir. 1984'de tekrar yeni bir dernek tüzüğü yapılmış tekrar 'Türk' ismi derneğin ismine eklenmiştir. Bu tekrarlama 1980 yılında dernekler yasasının değiştirilmesi nedeniyle bütün derneklerin tüzüklerinde yapılmıştır. 1996'da derneğin tüzüğü değiştirilerek yönetim kurulu üye sayısı 7'ye çıkarılmış ve iki yılda bir dernek seçimlerinin yapılması tüzüğe konmuştur. Türk Üroloji Derneği, bugün 37. cildini tamamladığı Türk Üroloji Dergisi'ni çıkarmaktadır. Ayrıca 21 ulusal kongre gerçekleştirmiştir. Dernek Türk ürolojisinin gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Dernek üye sayısı 1933'de 14 üye, 1937'de 30 üye, 1975'de 82 üye, 1977'de 103, 1978'de 128, 2006’da 1100 ve 2011’de üye sayımız 1580’e varmıştır. Derneğin tüzüğü 1939'da değiştirilmiş ve 1630 sayılı kanun nedeniyle 1973 yılında tüzük yeniden yazılmıştır. 1975'de Derneğin adı 'Türk Üroloji Derneği' olarak değiştirilmiştir. 1984'de tekrar yeni bir dernek tüzüğü yapılmış tekrar 'Türk' ismi derneğin ismine eklenmiştir. Bu tekrarlama 1980 yılında dernekler yasasının değiştirilmesi nedeniyle bütün derneklerin tüzüklerinde yapılmıştır. 1996'da derneğin tüzüğü değiştirilerek yönetim kurulu üye sayısı 7'ye çıkarılmış ve iki yılda bir dernek seçimlerinin yapılması tüzüğe konmuştur. Türk Üroloji Derneği, bugün 37. cildini tamamladığı Türk Üroloji Dergisi'ni çıkarmaktadır. Ayrıca 21 ulusal kongre gerçekleştirmiştir. Dernek Türk ürolojisinin gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalarına devam etmektedir.

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • Türk Üroloji Dernekler Sempozyumu
  • Türk Üroloji Dernekler Sempozyumu
  • Türk Androloji Derneği 22. Ulusal Androloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale