Batı Karadeniz Şubesi Mayıs Ayı Toplantısı

Tarih: 20.05.2022
Sayı: 114/22

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi’nin 2022 akademik yılı Mayıs ayı toplantısı 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 09.00’da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacaktır. Toplantıyı katılımınızla onurlandırmanızı dileriz.

Dr. Mustafa Aydın
Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu Adına

 

BİLİMSEL PROGRAM
09.00 – Canlı Cerrahiler Eşliğinde Kadın Ürolojisi Vakaları

  1. Kadın olguda başarısız mini TOT cerrahisi sonrası fasial sling
  2. Kadın üretra darlığı olgusunda üretroplasti
  3. Pelvik organ prolapsusu olgusuna sakrokolpopeksi

Prof Dr A. Rahmi Onur / Marmara Üniv. Üroloji ABD

 

18.00 – Sosyal Program: Pamuk Kardeşler Cemonun Yeri
Detrusör yetmezliği ve prostat cerrahisi ‘’Prostatektomi yapalım mı?
Hangi tekniği kullanalım? Açık/laparoskopik/HoLep, TUR-P, Lazer mi?’’
Prof Dr Rahmi Onur/ Marmara Üniv. Üroloji ABD
18.30 – Akşam yemeği

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • Türk Üroloji Dernekler Sempozyumu
  • Türk Üroloji Dernekler Sempozyumu
  • Türk Androloji Derneği 22. Ulusal Androloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale