Ana Sayfa : Toplantı Sunumları : 2015 Yılı Toplantı Sunumları : TÜAK Androlojik Tetkiklerde Güncelleme Kursu Kartal Üroloji Günleri 14 Kasım 2015

TÜAK Androlojik Tetkiklerde Güncelleme Kursu Kartal Üroloji Günleri 14 Kasım 2015

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme

Ejakülatör Kanallarının Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Peyronie Hastalığında Tanı Yöntemleri

Priapizm Doppler US – Anjiografi - MRI

Sperm DNA Anormalliklerinin Tespiti Ve Klinik Önemi

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri’ nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Noktural Penil Tümesans Güncel Kullanım

Penil Fraktürde Görüntülemenin Rolü

Penil Doppler US-Penil Hemodinami

Semen Analizi

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale