TÜD Yayınları

Prolistem’in Non-Obstruktif Azospermide Klinik Kullanımı

Nöroüroloji

Tıp Fakültesi Öğrencileri için Üroloji Ders Kitabı 2. Baskı

Renal Transplantasyon Cerrahisi

Sorularla Tadalafil

Güncel Literatür Eşliğinde (2021-2022) Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Tadalafil

Fercyte Liquid’in Erkek İnfertilitesinde Fizyolojik ve Klinik Etkisi

CINSIYET GELISIM BOZUKLUKLARI

Benign Prostat Hiperplazisi Nedenli Alt Üriner Sistem Semptomları Tedavisinde Tadalafil

Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Kılavuzları 2022 baskısı

Kadın Mesane Çıkış Obstruksiyonu Teşhis Ve Tedavi Dijital Yayın

Güncel Üroloji

Rosgenyl Man’in Erkek İnfertilitesinde Fizyolojik ve Klinik Etkisi

Asistan Eğitimi ve Burs İmkanları Kılavuzu

Ürolojik Aciller

BNO 1045’in (Canephron®) Komplike Olmayan Alt Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisinde Kullanımı

Robotik Cerrahinin Ürolojide Dünü, Bugünü ve Yarını

Videolar Eşliğinde Uretra Darlığı Cerrahi Tedavileri

Genito-Üriner Sistem Protezleri Atlası

Genital Siğil Kılavuzu

Üroonkoloji Operatif Atlas

Ürolojide Sık Kullanılan Deney Hayvan Modelleri

Tolterodin SR Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hipogonadizm Tanı, Tedavi ve Takip Kılavuzu

Sorularla Erektil Disfonksiyon Tanı ve Tedavisinde İntrakavernozal Prostoglandin E1 Uygulamasının Değerlendirilmesi

Genito-Üriner Hastalıklarda Fitoterapinin Yeri

Avrupa Üroloji Derneği Cep Kılavuzları

Tribulu Terrestis (TT)'in Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Kullanımı

Ürogenital Sistemde Görülen Prekanseröz Lezyonlar

Ürolojik Cerrahilerde Tromboprofilaksi

Multiparametrik MRG/TRUS Füzyon Biyopsi Cihazları

TÜD Ürologlar İstatistik Hakkında Ne Bilmelidir?

Tek Karbon Siklusu Üzerinden Etki Eden Tamamlayıcı Tedavilerin Erkek İnfertilitesindeki Yeri

Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları

Güncel Üroloji 2. Baskı

Prostat Kanserinde Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Hedefe Yönelik Biyopsi Kılavuzu

Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi

Lokal İleri Evre Prostat Kanseri

Mesane Kanserinde İntravezikal Tedaviler

Metastatik Böbrek Tümöründe Güncel Tedaviler

Uretra Darlıklarında Tanı, Tedavi ve Takip Protokolleri Kılavuzu

Sorularla AAM ve Fesoterodin Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Prematür Ejakülasyon Kontrol ve Takip Algoritmi

Üroonkoloji El Kitabı

Ürolojide Lazer Kullanımı

Çocuk Ürolojisi Güncelleme

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi

Tıp Hukuku Vaka Okumaları

TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı 2.Baskı

Pratik Ürodinami

Güncel Üroloji

Robotik Üroloji Güncelleme

Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı

Uretra Darlıklarına Yaklaşım

TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı

Testis Kanseri Güncelleme

Böbrek Kanseri Güncelleme

Mesane Kanseri Güncelleme

Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi

Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale